Co je IDOS

Idos je zkratka, která je složená z následujícího slovního spojení – Informační Dopravní Systém.  Jaký je jeho význam a účel? Uvedená zkratka má velký význam, neboť zahrnuje cenná data pro kategorii - Logistiky.  Jak sám celý název napovídá, jedná se o informační systém, který nabízí softwarová řešení převážně veřejné hromadné dopravy. Poskytuje jízdní řády různých druhů veřejných hromadných dopravních prostředků. Informační systém byl vytvořen na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky. Cílem tohoto zadání bylo zpracování potřebných dat o dopravě a zejména zpřístupnit dané informace o osobní dopravě široké veřejnosti.

Idos a jeho účel

Idos jako softwarové rozhraní by mělo splnit potřeby pro vyhledávání dopravního spojení. V současné době zahrnuje nejčastěji využívané druhy veřejné hromadné přepravy. Softwarová aplikace nabízí i možnosti různých kombinací spojů. Vlastníkem webové verze, na které jsou dostupné jízdní řády, je společnost MARFA a.s. Ta poskytuje informační systém veřejnosti ve formě volně přístupného výstupu z celostátního informačního systému zahrnujícího data o jízdních řádech. Výhradní pověření k provozování systému získala od Ministerstva dopravy firma CHAPS s. r. o.

Idos zajímavosti s historie

Jízdní řady jako první v počátcích zpracovaly České dráhy – pod názvem DATIS. V devadesátých letech minulého století byl vyvíjen i podobný systém zvaný ABUS. Ten zpracovávalo více firem ve spolupráci s ČSAD. Jako podklad posloužil rezervační systém AMS BUS, který ale vyhledával pouze autobusová spojení mezi jednotlivými městy. Ke konci 20. století byl integrován do Idos, kde posloužil jako datová základna – CIS JŘ. Až v prvním desetiletí 21. století bylo přepracováno uživatelské rozhraní webové aplikace, spolu integrací technologie AJAX. Bez zajímavosti není ani jeho následné spojení s portálem ATLAS. Což umožnilo zvýšenou možnost prodeje reklam. iDnes předchozí systém nahradil v roce 2007. Od roku 2010 byla spuštěna nová verze map korespondující s jízdními řády MHD hlavního města Prahy. Současně byla spuštěna i verze IDS JmK pracující s mapou a souřadnicemi.

Kvalitní plastové jímky je těžké vybrat, dobré jímky, vykrajovátka na perníčky,  nové příbory tescoma. Nová nabídka týdne, nové povinné ručení porovnání